NAKLİYEREHBERİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KULLANIM ŞARTLARI

 

Lütfen bu siteyi ziyaret etmeden önce, siteye kaydolmadan ve siteyi kullanmadan önce mevcut genel şartları ( üyelik sözleşmesi gizlilik politikası ) hakkında bilgi edinin.

www.nakliyerehberim.com/ sayfalarını açtığınız andan itibaren ,aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. ''www.nakliyerehberim.com/'' bu maddeler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

Kullanıcı, '' www.nakliyerehberim.com/'' ziyaret ederek, siteye çevrimiçi kayıt yaptırarak ve bu sitenin sunduğu hizmetleri kullanarak mevcut genel şartlar ve uyarılar konusunda bilgisi olduğunu, onları anladığını ve kayıtsız şartsız onayladığını kabul etmiş sayılır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE: 1 TARAFLAR

www.nakliyerehberim.com/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ''Nakliyerehberim''

b)www.nakliyerehberim.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ''Üye''

MADDE: 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu Nakliyerehberimın sahip olduğu internet sitesi www.nakliyerehberim.com/ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE: 3 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, www.nakliyerehberim.com/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Nakliyerehberimın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Nakliyerehberim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Nakliyerehberim’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Nakliyerehberim’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye www.nakliyerehberim.com/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.nakliyerehberim.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.nakliyerehberim.com/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Nakliyerehberim'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Nakliyerehberim’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Nakliyerehberim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.nakliyerehberim.com/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Nakliyerehberim'ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Nakliyerehberim’nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Nakliyerehberim’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Nakliyerehberim’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Nakliyerehberim’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

www.nakliyerehberim.com/ internet sitesi yazılım ve tasarımı Nakliyerehberim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Nakliyerehberim tarafından www.Nakliyerehberim. com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

www.nakliyerehberim.com/ web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Nakliyerehberim web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

www.nakliyerehberim.com / sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

www.nakliyerehberim.com/ üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar,www.nakliyerehberim.com/’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

www.nakliyerehberim.com/ iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

www.Nakliyerehberim'nda üye olan iki kuruluş birbirleri ile ticari bir iş yaptıklarında bu ticari ilişkiden www.nakliyerehberim.com/ sorumlu değildir. Aynı zamanda aralarında ticari ilişkiden doğan zararları aralarında anlaşıp çözüme kavuşturmaları gerekmektedir.

MADDE : 4 HİZMET TANIMI

www.nakliyerehberim.com/ tarafından bu internet sitesi aracılığıyla sunulan hizmetler üyelerin site üzerinden
Yurtiçi ve Yurtdışı Karayolu taşımaları, Havayolu taşımaları, Denizyolu taşımaları, Demiryolu taşımaları, Depo, Antrepo, Gümrük Müşavirliği hizmetleri için hizmet talep bildirimi, hizmet sunum bildirimi, yük bildirimi, boş araç bildirimi, firmasının reklam, duyuru ,nakliye fiyat bildirimini yayınlayabildiği hizmet danışmanlığıdır.

MADDE : 5 GARANTİ KOŞULLARI

www.nakliyerehberim.com/'da aldığınız bilgiyi ( yük ve boş araç bilgisi ) bunu tamamen ilan veren yetkiliyle görüşüp garantisini sağlayınız... Aksi taktirde oluşacabilecek zararlardan www.nakliyerehberim.com/ sorumluluk kabul etmez.

www.nakliyerehberim.com/ tarafından verilen yük ve boş araç taleplerinden komisyon ücreti almaz ve nakliye ile ilgili fatura kesilmez.

Üye ,üye paketlerinden birini seçip ödeme yaptıktan sonra yük boş araç yayınlayabilir, Firması ile ilgili değişiklik yapabilir.

www.nakliyerehberim.com/ bu Site' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

www.nakliyerehberim.com / a ödediğiniz üyelik ücreti geri iade edilmez.

MADDE : 6 SÖZLEŞME FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.nakliyerehberim.com / tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.www.nakliyerehberim.com/ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE: 7 FATURALANDIRMA

Üyenin ücretli üyeliği kabul edip, üye aidatı yatırması durumunda faturalandırma yapılmaktadır. Faturası kesilip üyenin verdiği kargo adresine gönderilir.(fatura gönderim kargo ücreti alıcıya aittir.)


MADDE : 8 YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

UNUTMAYIN Kİ SON SÖZÜ GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ FİRMA VERECEKTİR...