LETONYA TEKTİP GEÇİŞ BELGELERİ TÜKENDİGeçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde,

Sene başında kullanıma açılan Letonya tektip geçiş belgeleri 19.05.2022 tarihinde tükenmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.