GÜVENLİ TİCARET VE ÖDEME SİSTEMİNİN TANIMI
(SIFIR RİSK® SİSTEMİ)
 
Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazaryeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet’lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, ürünün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.

 
Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi yönetimi, alım-satım sürecindeki ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi (Sıfır Risk® Sistemi) içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi (Sıfır Risk® Sistemi), Satıcı’yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı’yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.
 
Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’nde (Sıfır Risk® Sistemi), Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi, Güvenli Hesap (İngilizce literatürde "Escrow Account") adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi tarafından yönetilmektedir. Alım-satım sürecine taraf olmayan Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi, Alıcı ve Satıcı’nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap’a girişlerini ve Güvenli Hesap’tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi'a ait değildir.

 
Alıcı’lar, Satıcı’lar ile mutabık kaldıkları ürün bedellerini, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi yönetimindeki Güvenli Hesap’a yatırmakta, Güvenli Hesap’ın girişlerini Alıcı’ların yatırdıkları ürün bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap’tan çıkışlar ise, Alıcı’ların talimatları doğrultusunda, ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı’lara iade edilen ürün bedelleri ve Alıcı’ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı’lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi Hizmet komisyonu olarak, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.
 GÜVENLİ TİCARET VE ÖDEME SİSTEMİNİN (SIFIR RİSK® SİSTEMİ) ÇALIŞMA ESASLARI 

 
Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.

 
Alıcı, ürün bedelini, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap’a (Escrow Account) transfer eder. Site haberleşme sistemi içinde, ürün bedelinin Güvenli Hesap’a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

 
Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile mutabık kaldığı ürünü, Alıcı'nın adresine gönderir ve teslimini sağlar. Gönderilen ürünü teslim alan Alıcı, ürünün mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa, ürünü Satıcı ile mutabık kaldığı şartlar yönünden kabul eder ve ürün bedelinin Satıcı’nın banka hesabına transferi konusunda, Site üzerinden, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi'a talimat/onay verir.

 
Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi, Alıcı’nın talimatına uygun olarak, ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına transfer edilmesi için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi'a ödenecek Hizmet komisyonu da Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

 
Satıcı, Alıcı ile mutabık kalınan süre içerisinde, ürünü Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa, ya da Alıcı tarafından, gönderilen ürünün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, ürünün iadesine ve Satıcı'nın ürününü geri teslim alması şartına bağlı olarak, ürün bedeli, Güvenli Hesap’tan Alıcı’ya iade edilir.

 
Önceden varılan mutabakat çerçevesinde, Alıcı ürünü teslim alır, kabul veya iadesi konusunda 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün bedeli Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi tarafından, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı’nın hesabına transfer edilir.

 
Nakliyerehberim/Tir Sanayi Sitesi, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir mutabakata varana kadar, ürün bedelini Güvenli Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir.
 

Copyright © 2003-2008 Nakliyerehberim/Tirsanayi Sitesi Ltd

Nakliyerehberim/Tirsanayi Sitesi markası ve logosu, Nakliyerehberim/Tirsanayi Sitesi Ltd.nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.